Linefiske med moderne autolinebåter

H.P. Holmeset AS er et rederi som driver linefiske med den moderne autolinebåten Geir. Linehalingen foregår gjennom en moonpool/ dragerbrønn der folket arbeider beskyttet mot vær og vind.

Vi fisker torsk, hyse, steinbit, lange, brosme, blåkveite, rødfisk og skate på fiskefeltene i det nordøstlige Atlanterhavet.

Velkommen om bord!

Vi har en moderne båt i aktivitet med filetfabrikk om bord, der vi skjærer og pakker torsk- og hysefilet når dette er lønnsomt. Resten av fisken går til rundfrysing i vertikalfrysere. Dette gir en svært høy kvalitet på våre produkter, og som gjør dem etterspurte både i Norge og i utlandet.

Start video

H.P. Holmeset AS er en familiebedrift med røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

Reder Per Arne Holmeset var andre generasjon fisker om bord i Geir. Han var en av pionerene innen norsk linefiske og var alltid i forkant av utviklingen både når det gjaldt tekniske løsninger, markedsmessig svingninger og den norske fiskeripolitikken. 

Han navigerte selskapet trygt i flere tiår, før han ga driften videre til sine tre sønner Hallgeir, Arild og Kjetil som fortsatt drifter rederiet ombord og på land. Nå er også 4.generasjon linefiskere fra familien Holmeset med om bord.

Ett eksempel er utviklingen av den patenterte dragerbrønnen, som har bidratt til et mer effektivt, trygt og lønnsomt linefiske. Den første båten utstyrt med dragerbrønn ble levert i desember 1998, og ble en ubetinget suksess!

Linefiske kvalitet

Linefanget fisk er den fisken som holder best kvalitet når den kommer inn i båten. Dette forutsetter at mannskapet er kompetente og har interesse for faget, samt at de lærer produksjonsprosessen om bord inngående å kjenne.