Åpenhetsloven

H P Holmeset AS er underlagt kravene i åpenhetsloven, noe som medfører at vi må forsikre oss så godt som mulig om at vår leverandørkjede overholder menneskerettighetene og sørger for anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.

Dette gjør vi gjennom at vi selv risikovurderer våre leverandører basert på bransje, produksjonsland av deler/utstyr, om det er innleid arbeidskraft fra andre land mm.

Deretter vurderer vi omfanget av vår relasjon til leverandøren, både i kroner og hvor ofte vi samarbeider.

De leverandørene som både er viktige for oss i omfang, og som leverer utstyr eller tjenester som kan utgjøre en potensielt risiko vil motta et egenerklæringsskjema fra oss. Vi forventer at dette skjemaet fylles ut etter beste skjønn, og at H P Holmeset AS gjøres oppmerksom på eventuelle utfordringer. Vi vil bruke disse egenerklæringsskjemaene til å vurdere hvorvidt det er behov for videre undersøkelser.

Menneskerettighetene og et anstendig arbeidsliv er viktig for H P Holmeset AS og enda viktigere for de som opplever brudd på disse elementene. Selskapet forventer derfor at våre leverandører prioriterer å sikre at driften ikke bryter med disse

H P Holmeset AS vil derfor vurdere vårt samarbeide med leverandører som ikke gjør nok for å etterleve disse minimumskravene i sin drift.