Linefiske for høy kvalitet

Linefiske med botnline eller fløytline er en tradisjonell og svært utbredt form for fiske i Norge. Denne form for fiske er den som gir den absolutt beste kvaliteten på fisken.

Linefiske en miljøvennlig fiskemetode, fordi den er selektiv i forhold til art og størrelse, i liten grad skader havbunnen og gir fangst av høy kvalitet med relativt lite drivstofforbruk.

Fra en utvikling med åpne dekksbåter på 60 tallet, har vi i dag effektive lukkede autolinebåter med topp manøvreringsevne hvor fokus på kvalitet på produktet og sikkerhet for mannskap er i aller høyest grad ivaretatt.

 

Linefanget fisk er den fisken som holder best kvalitet når den kommer inn i båten. Dette forutsetter at mannskapet er kompetente og har interesse for faget, samt at de lærer produksjonsprosessen om bord inngående å kjenne. Vi har vært heldige som har greid å beholde og rekruttere folk som har vokst opp i fiskermiljø, og har kontinuerlig prøvd å konstruere båtene og å instruere folkene etter tilbakemeldinger vi får fra forbrukerne.

Vi har bygget ny autolinebåt med både filet- og rundfryselinje. Denne båten har veldig stort arbeidsdekk der fisken blir behandlet veldig skånsomt.

For å tilfredsstille kravene til forbrukerne må fisken komme inn i båten sprell levende. Den må ikke utsettes for noe klem eller slag før den er utblødd. Utblødningen må skje i vann som har noenlunde samme temperatur som ved havbunnen. Fisken må ikke sløyes eller kappes før utblødningen er ferdig.

På h/g fisken (det vil si den fisken som kun skal sløyes) må innvoller fjernes omhyggelig og hode kappes korrekt. Under filetproduksjon må alle bein som ikke skal være i fisken fjernes. Fisken blir sortert av automatisk grader, og fryselinjene har automatisk tømming.
Deretter blir den omhyggelig sortert og ferdig palletert i rommet.

For å tilfredsstille landprodusentene og kundene rundt om i verden så har vi tatt høyde for alle problemstillingene vi erfaringsmessig har oppdaget.

Det gir kunden fisk av ypperste kvalitet i retur!